Enis Sert'in “Yeni Nesil Otokontrol Hipertermi Malzemelerin Sentezlenmesi ve Özelliklerinin Araştırılması” isimli doktora tezi savunma sınavı

Öğrenci: Enis Sert

Anabilim Dalı: Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı

Program: Doktora

Danışman: Prof. Dr. Şadan Özcan

Tez Konusu: Yeni Nesil Otokontrol Hipertermi Malzemelerin Sentezlenmesi ve Özelliklerinin Araştırılması

Sınav Tarihi-Saati: 29.11.2022 - 17:30

Sınav Yeri:  Fizik Mühendisliği Bölümü